Opleiding & Vorming - Vorming op maat

Wegens de huidige ontwikkeling m.b.t. Corona hebben we beslist alle opleidingen en workshops t.e.m. 30/06/2021 te cancellen. We hopen jullie in het najaar terug te kunnen ontvangen ! 

 

 

Algemeen

De inhoud en de onderwerpen worden afgestemd op de voorkennis van de deelnemers en samen met de vormingsverantwoordelijke wordt een programma opgemaakt.

Mogelijke thema's: Introductie: wat is palliatieve zorg? - Module: Pijn- en symptoomcontrole - Werken met medicatiepomp - Vroegtijdige zorgplanning - Begrippen: euthanasie en palliatieve sedatie - Vocht- en voedingsbeleid bij een palliatieve patiënt - Omgaan met familie/omgeving binnen de palliatieve zorg - Omgaan met verlies en rouw bij patiënt en familie - Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg - Zorg voor zorgenden - Rituelen: "een brug tussen toen en straks" ...

 

Doelgroep

Vorming op maat kan aangevraagd worden voor uw organisatie of een bepaalde doelgroep.

Groepsgrootte: is afhankelijk van het thema maar ervaringsgericht en interactief werken staan centraal.

Organisatie

Er worden afspraken gemaakt omtrent: doelpubliek, data, aantal deelnemers, thema, docenten, aantal vormingsuren, locatie, methodiek, audiovisuele middelen, attest, evaluatieformulier, prijs...

Een vorming duurt meestal 3 uur, het kan een opleiding op zich zijn of een initiatie van een onderwerp; er kunnen vervolgmodules opgesteld worden.

Kostprijs: prijzen worden besproken afhankelijk van het traject dat uitgewerkt wordt. 

Algemene richtprijs: 90.00 euro per lesuur, incl. verplaatsingsonkosten

Het is aangewezen vorming op maat tijdig aan te vragen, liefst 3 maanden op voorhand. Met "vorming op maat" spelen wij echter graag in op de actualiteit waardoor de aanvraagperiode bespreekbaar is.

Na afloop van de vorming krijgen de deelnemers een vormingsattest.