Opleiding & Vorming - Intervisie referentverpleegkundigen

Wegens de huidige ontwikkeling m.b.t. Corona hebben we beslist alle opleidingen en workshops t.e.m. 30/06/2021 te cancellen. We hopen jullie in het najaar terug te kunnen ontvangen ! 

 

 

Algemeen

Intervisie is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk en van het persoonlijk functioneren.Binnen intervisie worden geen oplossingen aangereikt maar door het stellen van vragen en met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend denken probeert men zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierbij te handelen. Veiligheid en discretie, een duidelijke, niet betuttelende structuur, respect en niet ver(be)oordelende houding zijn slechts een aantal van de noodzakelijke grondhoudingen.

 

Doelstellingen

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij wordt gevraagd mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten binnen de eigen werksituatie. Of… anders gezegd : intervisie is een gestructureerd overleg met als doel werkgerelateerde problemen te delen/uit te wisselen om van hieruit een (h)erkenning en ondersteuning te krijgen, hetgeen kan leiden tot een professionele/persoonlijke groei. Intervisie bedoelt zicht te geven op het eigen handelen, voelen en denken van de persoon.

In de intervisie sta “jij” centraal. Jij bepaalt wat aan de orde komt.

 

Doelgroep

Referenten palliatieve zorg

 

Organisatie

Praktisch

Inschrijving bij voorkeur 2 maand voor aanvang van de cursus:

De deelnemers ontvangen na afloop een vormingsattest.

 

Modules

- Intervisie referentverpleegkundigen - programma Aalst (29/09, 15/12/2020, 9/02, 18/05/2021, telkens van 9.15 u tot 12.15 u en 20/04/2021 van 9.00 u tot 16.00 u)

Locatie: Zaal "Herfst", LDC de Maretak, Albrechtlaan 119a te Aalst - volledige dag in de Kluizerij, Aalstersedreef 1 te Affligem Bij voldoende interesse kan een 2de groep samengesteld worden op dezelfde data in de namiddag van 13.00 u tot 16.00 u

Docent: Marianne De Wulf
Prijs: € 270.00

- Intervisie referentverpleegkundigen - programma Waasland

De huidige intervisiegroep is een gesloten groep en is volzet. Bij voldoende interesse voor intervisie kan een 2de groep samengesteld worden en worden nieuwe data vastgelegd. De groep komt 6x/jaar samen. Locatie: Netwerk Palliatieve Zorg Waasland, Rozenlaan 35, 9111 Belsele

Docent: Yanna Van Wesemael
Prijs: € 180.00