Opleiding & Vorming - 3-daagse verdiepingsmodule "Vroegtijdige Zorgplanning voor personen met dementie" - Thuiszorg

Klik hier voor de vormingsbrochure 2020-2021

Algemeen

Vroegtijdige Zorgplanning is een manier om een cliënt of patiënt inzicht te geven in het ziekteproces dat hij mogelijks zou kunnen doorlopen. Door met de patiënt/cliënt te overleggen wat voor mogelijkheden er in het zorgproces kunnen aangeboden worden, krijgt hij een meer geïnformeerd beeld en kunnen er meer weloverwogen beslissingen/voorkeuren gedeeld worden. De insteek en de voorkeur naar betreffende zorg die hij later al dan niet wil krijgen kan o.a. bijdragen tot een meer kwaliteitsvolle palliatieve en levenseinde zorg. Bij per sonen met dementie kan Vroegtijdige Zorgplanning des te belangrijker zijn omwille van een toenemende kwetsbare positie.

Doelstellingen

In deze verdiepingsmodule staan we op dag 1 stil bij het wettelijk kader en ook bij het belang van VZP bij personen met dementie, we hebben het uitgebreid over de richtlijn "Vroegtijdige Zorgplanning bij personen met dementie" (FPZV)

Op dag 2 wordt er in de voormiddag aandacht besteed aan communicatie met de persoon met dementie. In de namiddag voorzien we ruimte voor de ethische overwegingen die aan bod komen in gesprekken over Vroegtijdige Zorgplanning.

Dag 3 wordt voor het grootste deel gewijd aan de praktijk. 

Doelgroep

Zorgverleners uit de thuiszorg.

Organisatie

Data: dinsdag 9/03, donderdagen 18/03 en 25/03/2021 telkens van 9.00 u tot 16.30 u

Locatie: Bert Heuvinckzaal, CC Belgica, Kerkstraat  24 te Dendermonde

Prijs: 250 euro syllabus, koffie/thee/water en broodjeslunch inbegrepen 

De deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een vormingsattest.