Opleiding & Vorming - Palli-Anders

Wegens de huidige ontwikkeling m.b.t. Corona hebben we beslist alle opleidingen en workshops t.e.m. 30/06/2021 te cancellen. We hopen jullie in het najaar terug te kunnen ontvangen ! 

 

 

Algemeen

Palli-Anders is een alternatief vormingsinstrument waarbij men aan de hand van vragen wordt aangezet tot reflectie over eigen visie en gevoelens met betrekking tot ziek zijn, palliatieve zorg en sterven.

De nadruk ligt op het "spelgehalte" waardoor het kan ingezet worden als instrument voor teambuilding in een palliatief kader (PST, werkgroep palliatieve zorg, ...)

Doelstellingen

De bedoeling van het spel is:

Doelgroep

Palli-Anders kan men gebruiken bij alle beroepsgroepen betrokken bij palliatieve zorg, hetzeij als professionele kracht hetzij als vrijwilliger.

Organisatie

Het spel kan ontleend worden samen met een begeleider van het netwerk. De begeleider zal waken over de veiligheid in de groep en de individuele- en groepsprocessen begeleiden en ondersteunen.

Tijdstip en duur: een sessie duurt ongeveer 2 à 3 uur

Kostprijs: spel met begeleider 90.00 euro/uur, incl. verplaatsingsonkosten

Groepsgrootte: het spel wordt bij voorkeur gespeeld met een groep van 8 à 10 personen