Opleiding & Vorming - 4-daagse verdiepingsmodule "Verbindend communiceren"

Klik hier voor de vormingsbrochure 2017-2018

 

Het is niet langer mogelijk om in te schrijven voor deze cursus
Terug naar cursus overzicht | Print deze pagina

Doelstellingen

Wat leer je in deze module

·         Boodschappen op een krachtige en efficiënte manier brengen zodat zorgontvangers, collega’s, huisartsen, … kunnen horen wat je te zeggen hebt én zin hebben om rekening te houden met jouw boodschap

·         De nodige vaardigheden om effectief en respectvol te communiceren in lastige situaties

·         Duidelijk zijn over je eigen grenzen op een manier die hoorbaar is voor collega’s, zorgontvangers en andere betrokkenen

·         Op een constructieve manier omgaan met kritiek of oordelen van anderen

·         Omgaan met je eigen emoties en met emoties van andere

·         Empathisch luisteren zodat mensen zich echt begrepen voelen

·         Nee zeggen en omgaan met de nee van de andere

 

Wat bereik je tijdens en na deze module

·         Een open en directe communicatie tussen medewerkers, zorgontvangers en andere betrokkenen in een zorgsituatie

·         Een positieve sfeer waarin mensen gehoord en begrepen worden

·         Nieuwe luistervaardigheden bij zorgverleners: ze zijn in staat om op zo’n manier naar ontvangers te luisteren dat die zelf beter begrijpen wat ze voelen, willen en denken

·          Een gevoelige stijging van de kwaliteit van werken in de organisatie. Dankzij een waardevolle communicatie tussen alle betrokkenen verloopt het werk efficiënter en aangenamer

·         Zorgverleners zijn in staat om op een gezonde manier aan zelfzorg te doen. Hierdoor voorkomen ze overbelasting en blijven ze in hun kracht staan, met direct voelbare resultaten in de kwaliteit van hun werk

·         Problemen zijn bespreekbaar en krijgen een duurzame oplossing

·         Relationele problemen worden snel besproken en aangepakt. Collega’s maken afspraken waarbij ze rekening houden met elkaars behoeften en met de belangen van de organisatie

·         Er vallen minder oordelen, dankzij de vaardigheid om empathisch te luisteren. Zo vermijd je conflicten en onbegrip en verzeil je niet in strijd maar zoek je actief naar verbinding met de andere

Doelgroep

Alle zorgverleners die minstens reeds de basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben, zo ook referentverpleegkundigen die graag een opfrissing wensen.

Geïnteresseerden die nog géén basisopleiding gevolgd hebben, kunnen eventueel in overleg met de vormingsverantwoordelijke toegelaten worden.

Organisatie

Data: dinsdagen 6/02/2018, 20/02/2018, 27/02/2018 en 6/03/2018 telkens van 9.30 u tot 16.30 u

Docent: Els Van Beveren

Plaats: Netwerk Palliatieve Zorg Waasland, Rozenlaan 17 bus 2, 9111 Belsele

Prijs: 475.00 euro, syllabus en koffie inbegrepen

Getuigschriften: de deelnemers ontvangen na afloop van een gevolgde opleiding een vormingsattest