Opleiding & Vorming - 2-daagse verdiepingsmodule "Aromatherapie"

Klik hier voor de vormingsbrochure 2018-2019

 

Doelstellingen

Het gebruik van essentiële oliën en hydrolaten levert een belangrijke en waardevolle bijdrage aan het comfort van de zorgontvanger, palliatieve patiënt, personen met dementie, met een beperking en eveneens aan de zorgverstrekker.

Complementaire zorg is het uitgangspunt en alle deelaspecten van zorg komen aan bod: aromazorg voor fywieke problemen, psychische en sprituelen begeleiding en sociale ondersteuning. Dit wordt toegelicht aan de hand van casusbesprekingen en onderbouwd met veel praktijk. Ook de praktische implementatie van aromazorg in de keuze voor comfortzorg wordt besporken. Deze interactieve vorming reikt velerlei tools aan en is vooral gericht op integratie ervan in het huidige werkveld, bewust van de problematiek "tijd en geld".

Doelgroep

Hulpverleners uit de verschillende palliatieve settings in thuis- en thuisvervangende zorg en in de ziekenhuizen.

Organisatie

Data: maandag 22 oktober en woensdag 24 oktober 2018 telkens van 9.30 u tot 16.30 u

Docent: Veerle Waterschoot

Plaats: Vergaderhuis Wallekant, P.F. De Naeyerstraat 15, 9280 Lebbeke

Prijs: 160.00 euro, syllabus en koffie inbegrepen

Getuigschriften: de deelnemers ontvangen na afloop van een gevolgde opleiding een vormingsattest