Opleiding & Vorming - Basis Palliatieve Zorg 3 (2019-2020)

Klik hier voor de vormingsbrochure 2019-2020

Algemeen

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn : inleiding op palliatieve zorg; geschiedenis, filosofie en basisprincipes palliatieve zorg; totale pijn; palliatieve zorgstructuren;  lichamelijke zorg; pijn- en symptoomcontrole; comfortzorg; bespreekbaar maken van pijn; psycho-sociale zorg; communicatie met patiënt en omgeving; omgaan met waarheid; positie en waarden binnen de familie; emotionele en spirituele zorg; spirituele en existentiële pijn; levensbalans; afscheid en rouwbegeleiding; omgaan met emoties van patiënt, omgeving en hulpverleners; cultuur m.b.t. palliatieve zorg en sterven in de eigen organisatie; stervenscultuur in de eigen instelling; palliatieve functie; zorg voor de zorgenden; omgaan met (eigen) verlies en rouw.

Doelstellingen

We willen kwalititeit bevorderen en een universele taal spreken in de palliatieve zorg. We onderscheiden doelstellingen op vlak van kennis, basisvaardigheden en attitudevorming. 

Kennis: verwerven van kennis omtrent de basisprincipes van de verschillende domeinen binnen palliatieve zorg met name comfortzorg, communicatie, spirituele zorg, emotionele zorg, zelfzorg en rouwzorg. 

Basisvaardigheden: Leren herkennen en signaleren van veel voorkomende symptomen bij palliatieve patiënten met grote aandacht voor pijn maar ook voor andere ongemakken & leren identificeren van emoties bij patiënt en zijn directe omgeving en het verkennen van de mogelijkheden om er mee om te gaan. 

Attitude: bewust worden van de invloed van waarden en normen die men zelf hanteert op eigen professionele handelen & bewust worden van de eigen grenzen. 

Doelgroep

Gemotiveerde hulpverleners die beroepsactief zijn in een ziekenhuis, de thuiszorg of een thuisvervangende setting.

Organisatie

Locatie: Rozenlaan 17 bus 2, 9111 Belsele

Data: 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05 telkens van 9.00 tot 16.30

Terugkomdag 09/06 van 13.30 tot 16.30 

Prijs:

€320,00 per deelnemer. Deze kosten omvatten cursus, syllabus en koffie/thee/water. 

Men schrijft in voor de volledige cursus.  Het getuigschrift 'Basisopleiding Pallieteve Zorg' wordt uitgereikt aan de deelnemer die minstens 90% van de lessen heeft bijgewoond.