Opleiding & Vorming - Workshop "Omgaan met felle emoties van familieleden en mantelzorgers bij hun zorg voor een palliatie

Klik hier voor de vormingsbrochure 2020-2021

Algemeen

Zorgverleners worden steeds vaker geconfronteerd met felle emoties van familieleden en manetlzorgers n.a.v. de zorg van de patiënt. Soms is die emotie er nog heel fel, zelfs maanden na het overlijden maar uiteraard komt het ook voor als de patiënt nog in leven is.

De veranderende maatschappij heeft er uiteraard mee te maken. Patiënten, familie en mantelzorgers zijn enerzijds beter op de hoogte van de regelgeving (bv. patiëntenrechtenwet, wet palliatieve zorg, euthanasieregelgeving) maar zijn anderzijds ook mondiger.

 

 

Doelstellingen

Word jij hiermee ook geconfronteerd? Kan je die emotie zien en laten zijn? Van waar komt die emotie?

Ronny D'Hulster leert ons deze emoties te kaderen. Hij staat stil bij wat deze emoties met jou als hulpverlener doen en hoe je ermee kan omgaan.

Doelgroep

Alle zorgverleners in thuiszorg, thuisvervangende zorg of residentiële zorg die betrokken worden in palliatieve situaties.

Organisatie

Datum: dinsdag 23 maart 2021 van 13.15 u tot 16.30 u

Plaats: zaal Sinbad, Stedelijk Zwembad, Parklaan 117 te Sint-Niklaas

Inschrijven: via info@npzw.be, max. 30 deelnemers

Kostprijs: 40,00 euro, koffie inbegrepen

De deelnemers ontvangen na afloop een vormingsattest.