Opleiding & Vorming - Introductiedag rond contextueel denken

Klik hier voor de vormingsbrochure 2020-2021

Algemeen

Dat ziekte niet alleen de patiënt raakt maar ook zij die hem omringen zal iedere zorgverlener herkennen. Families dragen zorg en vragen ook zorg. In de praktijk is het vaak zoeken hoe we de familie best kunnen ondersteunen. We worden geconfronteerd met families in crisis, met onenigheid of conflict in families, eisend gedrag, vermijdend gedrag, a,gst en verdriet, ... 

Het contextuele denken waarbij verbinding en dialoog centraal staan, is een zeer helpende beadering en biedt zorgverleners een kader om met noodlijdende families om te gaan.

Doelstellingen

In deze introductiedag komen thema's aan bod als meerzijdige partijdigheid, balans geven en ontvangen, passend afscheid nemen, ...

Deelnemers krijgen nieuwe inzichten en concrete handvaten mee.

Deze dag wordt begeleid door Katlijn Willems, zij is systeemtherapeut gespecialiseerd in rouw en palliatieve zorg en trainer bij vzw Integraal.

Doelgroep

Alle zorgverleners in thuiszorg, thuisvervangende zorg of residentiële zorg die betrokken worden in palliatieve situaties.

Organisatie

Datum: donderdag 23 april 2021 van 9.30 u tot 16.30 u

Plaats: Sport AG, Kapellekensbaan 8 te Erembodegem

Inschrijven: via info@npzadn.be, max. 25 deelnemers

Kostprijs: 80,00 euro, koffie inbegrepen

De deelnemers ontvangen na afloop een vormingsattest.